1st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University Budapest

ENGLISH TEXT
Az intézetet 1844-ben alapították és 1895-ben vette fel az I. Kórbonctani Intézet nevet.

A graduális képzés keretében a Patológia tantárgy oktatását végzik mind az ÁOK, mind a FOK részére, mindkét Karon két-két szemeszterben . Az oktatás célja a klinikopatológiai szemlélet megalapozása, és a patológiai diagnosztikai lehetőségeinek bemutatása. A magyar nyelvű oktatás mellett angol ÁOK, angol és német FOK-képzés is folyik, a fentieknek megfelelő óraszámban. Kurzusokat tartanak az EFK-on. A tantermi előadásokhoz részben bonctermi, részben szövettani gyakorlatok csatlakoznak. Az oktatási infrastruktúra részei a színes tv-lánc, videoarchívum, diaanyag CD-ROM-on, valamint a konzultációs mikroszkóp/monitor rendszer és a telepatológiai rendszer. Az intézet szervezi az Onkológiai Kurzust és a Klinikopatológiai Kurzust (VI. éves hallgatók, valamint doktoranduszok számára).

www.korb1.sote.hu

Location

Üllői u. 26.
Budapest 1085
Hungary
47° 29' 15.0684" N, 19° 3' 58.3056" E